Browsing articles in "Uncategorized"
Feb 12, 2011

Резултати от контролното по бази данни

Име фн точки (от 100) Забележки
Любомир Цветков 931209334 100 Доста се е постарал
Никола Шахпазов 44736 100 Добро е
Лазар Гюлев 121207020 100 ок
Андрей Маринов 2713258 100 Hbm+oracle. Много добре
Евгени Димитров 121208220 70 Само зад1
Милена Соколова 121208126 70 Само зад1
Боян Методиев 100 ок
Владимир Йотов 2129 100 ок
Цветан Василев 22897 100 ок
Иван Копанов 121208087 70 И двете задачи, но с помощ. ООП проблеми.
Ангел Василев 121208138 60 И двете задачи, но с помощ. ООП проблеми.

Проекти:

 1. Vlarimir Jotov – JPA-JDPC-exam
 2. Tsvetan Vasilev – fn22897 – exam2 – 20110212
 3. jpa-BoyanMetodiev
 4. db_exam_Evgeny_Dimitrov_121208220
 5. Angel Vasilev 121208138.rar
 6. lazar_gyulev_121207020.rar
 7. JPA Test M_Sokolova.rar
 8. IvanKopanov.rar
 9. Angel Vasilev 121208138.rar
 10. AndreiMarinov2713258.rar
 11. NikolaShahpazov44736.rar
 12. Lyubomir_Tzvetkov_931209334_workspace.rar
Feb 12, 2011
Comments Off on Контролно върху SQL, JDBC, JPA

Контролно върху SQL, JDBC, JPA

Използвайте eclipse workspace от лекцията за JPA.

Задача 1. Използвайте JPA, за да създадете следните два класа:
Клас (grade)
име (name)
Ученик (student)
име (name)
зодия (zodiacSign)
Един клас има много ученици.

Да се напише метод, който приема един обект от тип Grade (с ученици в него) и може да го запише в базата (persist), като автоматично се запишат и учениците (да се използва cascading).
Точки: 70.

Задача 2. Използвайки JDBC да се напише заявка, която връща списък от всички ученици с техните свойства (properties) като за всеки ученик се извежда и от кой клас е (inner join).
Пример
Иван, риби, 9а клас
Георги, овен, 4ж клас
Точки: 30.

Feb 10, 2011
Comments Off on Няма да има занятия на 12.03.2011

Няма да има занятия на 12.03.2011

Колеги, лекцията за 12.03.2011 г. се отлага.  За съжаление съм ужасно зает и нямам време дори да потърся лектор или заместник за лектора, който беше по план. Нямаме друго решение, както и време за реакция.

За утеха на всички: останалите безплатни курсове, които организираме с подкрепата на Телерик, се водят редовно, без прекъсвания и без отлагания:

Надявам се идната седмица да намерим лектор за Java EE курса.

Успехи на всички!

Feb 9, 2011
Comments Off on Отворени стажантски позиции в Software AG

Отворени стажантски позиции в Software AG

Здравейте,

В момента има няколко отворени стажантски позиции в Software AG. Едната е в нашия екип. За повече информация тук.

Който проявява интерес, нека кандидатства, като прати CV на английски до мен. Кандидатите с високи оценки от курса ще се ползват с предимство.

Поздрави,
Росен

Feb 9, 2011
Comments Off on “JSP Custom Tags”, “JSF – Basics” & “JSF – Advanced”

“JSP Custom Tags”, “JSF – Basics” & “JSF – Advanced”

Подготовка за лекцията в събота (08.01.2011)

Здравейте,

Тъй като сме притиснати с времето, а материалът и упражненията след презентациите са доста, бих желал да ви помоля, да се приготвите за предстоящата лекция по следните начини.

Свалете и инсталирайте следните приложения на вашите компютри:

 1. Oracle 10g Express Edition – след като отворите страницата и изберете платформата (Linux или Windows), свалете и инсталирайте следния файл: OracleXEUniv.exe
 2. Oracle SQL Developer – забележете, че за някои платформи приложението идва с вграден JDK, а за други – не.
 3. Oracle JDBC Driver (optional) – ще ви помогне да използвате Eclipse plug-in вместо посочения по-горе SQL Developer, за да работите с базата данни. Тук свалете “ojdbc14.jar – classes for use with JDK 1.4 and 1.5” за версия “Oracle Database 10g Release 2 (10.2.0.5) JDBC Drivers” (първата, която излиза най-горе на страницата).

Поздрави,
Росен

Feb 7, 2011
Comments Off on Курсът по JavaEE продължава тази събота във ВУЗФ

Курсът по JavaEE продължава тази събота във ВУЗФ

Здравейте, приятели,

Тази събота ще се проведе поредната лекция от курсът по Java, с която ще започнем втория модул от учебния план: “Database and XML Development with Java”. Темите за първата лекция са две: Бази от Данни и Езикът SQL.

По-долу може да намерите план на втория модул, който ще се състои от 4 или 5 отделни лекции, всяка от които ще включва една или повече теми. Лекциите ще се провеждат всяка събота сутрин от 9:00 часа във ВУЗФ зала 302. Както знаете, в края на този модул също ще има изпит, но форматът и датата все още не са уточнени. За формат има два варианта: проект със защита или изпит в някоя от залите на ВУЗФ. Знаем, че през януари и февруари текат изпитни сесии, затова ще се опитаме максимално да се съобразим със студентите.

Учебен план на втория модул от курса:

2. Databases, SQL and XML with Java

2.1. Relational Databases – Fundamental Concept
– Basic database concepts, RDBMS;
– Tables, relationships and multiplicity;
– Primary keys, foreign keys and constraints;
– Normalization;
– E/R diagrams,
– Indexes;
– Transactions;

2.4. Introduction to SQL
– The Structured Query Language (SQL);
– DML (SELECT, INSERT, UPDATE and DELETE statements);
– DDL (CREATE, DROP and ALTER statements);
– JOIN statements (INNER JOIN, LEFT / RIGHT JOIN, FULL JOIN);
– Aggregate functions (MIN, MAX, AVG, COUNT, SUM);
– Basic data types;

2.5. Data access with JDBC
– Basic classes;
– Accessing Oracle database;
– Transaction management;
– Best practices using JDBC;

2.6. Working with XML
– Basic XML concepts (well-formed XML, namespaces, DTD, XSD, XML parsers);
– Java API for XML Processing (JAXP);
– Using the DOM parser – parsing, processing, modifying and creating XML documents;
– Using XPath;
– Java Architecture for XML Binding (JAXB);

2.7. Java Persistence API (JPA) – Data Persistence and Object-Relational Mapping (ORM)
– Foundations of data persistence and object-relational mapping technologies;
– Introduction to JPA;
– Entities: requirements, persistent fields and properties, multiplicity and direction,inheritance;
– Managing entities: the persistence context, the entity manager interface, persistence units (the “persistence.xml” file);
– The Java Persistence Query Language (JPQL);

2.8. Hibernate
– Hibernate object persistence engine – overview and architecture;
– Mapping Java classes to database tables, mapping relationships between classes;
– Mapping classes using XML files;
– Manipulating persistent entity objects – using Hibernate sessions, fetching persistent objects, creating, modifying and deleting persistent entities, using transactions, using HQL queries;

Обърнете внимание, че залата във ВУЗФ (302) е с капацитет 70 човека. До момента 39 са заявили участие и те ще се ползват с приоритет, ако не останат места. Моля изпращайте вашите въпроси и коментари на следния e-mail адрес: java-ee-course at googlegroups.com.

Още веднъж бих искал да благодаря на хората от ВУЗФ, без чиято помощ този курс нямаше да се проведе.

Поздрави,
Росен

Feb 5, 2011
Comments Off on Лекция за JPA/Hibernate

Лекция за JPA/Hibernate

Здравейте,
Лекцията на 05.02.2011 ще се проведе и темата ще е JPA/Hibernate. Лектор ще е Михаил Стойнов.

Лекцията за JPA може да се изтегли оттук:  12. Java-Persistence-API-v1.2
Проект за еклипс може да се изтегли оттук: JPA Test eclipse project

What’s new in JPA2 (as video)

Java EE & EJB Lectures

На 14 май (събота) ще се проведе едноднeвна лекция с теми:

 • Въведение в Java EE – платформата Java EE, enterprise приложения, архитектура на Java EE, Java EE APIs, сървъри за приложения, компоненти, контейнери, конектори, създаване и деплоймънт – JAR/EAR архиви с Ant.
 • Enterprise JavaBeans (EJB) – SL and SF Session Beans, Entity Beans, MessageDriven Beans. Управление на състоянието, паралелност, транзакционнност.

от 10:00 часа в аулата на ВУЗФ. Поради очаквания интерес от хора извън провеждания курс входът е свободен за всички желаещи. Лекцията ще включва презентации и практически упражнения (формат на семинар), които ще могат да правят всички, които носят преносими компютри. Лекцията би била полезна на всички, които имат известни знания и опит в Java и желаят да се запознаят с технологиите за изграждане на Enterprise приложения от страна на сървъра.

Feb 2, 2011
Comments Off on Учебни материали от последните две сбирки (HTML, CSS, JavaScript, Web Sites)

Учебни материали от последните две сбирки (HTML, CSS, JavaScript, Web Sites)

Колеги, качихме материалите от последните две учебни занятия – за HTML, CSS, JavaScript и правене на уеб сайтове:

WWW and HTTP

HTML Fundamentals

HTML: Tables and Forms

CSS

Creating Web Sites with HTML and CSS

JavaScript and jQuery Fundamentals

Разгледайте всички презентации от курса от Страницата “BG Java EE Course” в SlideShare.
Pages:«12345»