Java EE & EJB Lectures

На 14 май (събота) ще се проведе едноднeвна лекция с теми:

  • Въведение в Java EE – платформата Java EE, enterprise приложения, архитектура на Java EE, Java EE APIs, сървъри за приложения, компоненти, контейнери, конектори, създаване и деплоймънт – JAR/EAR архиви с Ant.
  • Enterprise JavaBeans (EJB) – SL and SF Session Beans, Entity Beans, MessageDriven Beans. Управление на състоянието, паралелност, транзакционнност.

от 10:00 часа в аулата на ВУЗФ. Поради очаквания интерес от хора извън провеждания курс входът е свободен за всички желаещи. Лекцията ще включва презентации и практически упражнения (формат на семинар), които ще могат да правят всички, които носят преносими компютри. Лекцията би била полезна на всички, които имат известни знания и опит в Java и желаят да се запознаят с технологиите за изграждане на Enterprise приложения от страна на сървъра.

2 Comments

  • Какво да си дръпнем за упражненията – платформа, библиотеки и т.н.?

    • За упражненията ще се ползват Eclipse, JBoss App. Server 6, Hypersonic SQL DB, SQL Client (Squirrel) – аз ще ги донеса за всички да си ги копират, и ще ги инсталираме на място (за да работим всички с еднакви версии). Ще има подготвени тестови програми/конфигурации така че това да не отнеме много време.