Browsing articles tagged with " програмиране"
Feb 9, 2015
Comments Off on Безплатен курс по основи на Java

Безплатен курс по основи на Java

java-iconСофтУни стартира безплатен курс “Java основи” от 12 октомври 2015 г.

  • Участието е безплатно в онлайн форма.
  • Всички участници получават безплатни Java видео уроци, презентации (слайдове), домашни, курсови проекти, задачи за изпити и други учебни материали.
  • Възможно е участие и на място в Софтуерния университет (СофтУни) с включени лабораторни упражнения в клас и явяване на финален изпит за сертификат.

Целта на курса “Java Fundamentals” е запознаване с езика и платформата Java на начално ниво. Това включва писане на програмен код (coding skills), работа със среда за разработка (Eclipse в Linux среда), използване на данни, променливи, оператори и изрази, вход и изход от конзолата, използване на условни конструкции, цикли, методи, дефиниране и използване на прости класове, масиви, списъци, стрингове, речници, множества. Обръща се внимание и на обектно-ориентираното програмиране (ООП) с Java: дефиниране на класове, методи, конструктори, капсулация на данни, статични членове, работа с интерфейси и наследяване, абстрактни класове, работа с полиморфизъм и виртуални методи, използване на пакети, шаблонни методи, изключения, енумерации, анотации. Разглежда се накратко и функционалното програмиране в Java: работа с ламбда функции и потоци (Java stream API). Курсът завършва с практически изпит по Java програмиране в автоматизирано оценяване.

Учебна програма на курса Java основи

Course Introduction About the course: What is Java? Trainers, Exams, etc.
Introduction to Java Java, JVM, Eclipse, etc.
Java Syntax Data types, Expresssions, Conditionals
Linux Fundamentals Basic Linux Commands, Installing Eclipse and Java 8
Loops Methods Classes Loops, Methods, Classes
Java Collections Arrays, Lists, Sets, Dictionaries
Lab Practical Lab on solving hard problems with Java
Java OOP Object-oriented Programming in Java
Java Best Practices Best Practices in Java Programming
Workshop: Java Teamwork Workshop on Java Game Development
Exam Preparation Solve exam problems live – exam from 11 May 2015
Team Work Public Defense Creating Java-based game
Exam Preparation Solve exam problems live – exam from 8 Feb 2015
Practical Exam Practical exam (automated in the judge system)

Записване за Java обучението

Запишете се за курса по основи на Java от неговия сайт: https://softuni.bg/trainings/1218/java-fundamentals-october-2015.