Apr 30, 2011

3то контролно (JSF, Richfaces)

Задача1
Да се създаде уеб приложение. На welcome страницата сложете menubar (tabbed panel) със следните елементи:
1. Хелп бутон, който под менюто да отвори хелп съдържание (например 2 абзаца текст). Менюто трябва да продължи да се вижда.
2. Chat бутон. Той отваря панел (менюто трябва да продължи да се вижда), в който можете да пращате съобщения. В панела има textarea – всички пратени съобщения, textbox – за нови съобщения, Send бутон – за добавяне на нови съобщения.
100 точки.
За напреднали и ентусиасти: направете internationalization (i18n) на приложението – преведете го на поне 2 езика.
50 точки.

11 Comments

Leave a comment


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/devbg/javaeecourse.devbg.org/wp-content/themes/simplo/comments.php on line 45

You must be logged in to post a comment.