May 31, 2011

Лекция на 11.06.2011 за Java EE

На 4-ти юни няма да има учебни занятия. На 11 юни ще се проведе втората част от обучението за Java EE технологиите с лектор Милена Душанова. Тя ще обхване следните теми:

JMX – концепцията Managed Java Objects. Типове managed beans (MBeans).

JMS – технология JMS за комуникация между компоненти и приложения по модел производител-консуматор, JMS съобщения, JMS приложения, имплементация на JMS сървър и JMS клиент

Web Services – инфраструктура на уеб услугите – HTTP, SOAP, WSDL, моделът SOA, моделът REST услуги, JAX-WS, JAX-RS, създаване, деплойване и извикване на уеб услуга с JAX-WS, деплойване и извикване на REST услуга с JAX-RS

SOA – концепция и подходи при имплементиране на SOA архитектури.

2 Comments

  • Лекцията ще започне в 10 ч.
    Ще са необходими JBOSS 6 и актуален Eclipse. Ще ползваме вградения hsql.

    Поздрави,
    Милена Душанова

  • на 18-ти ще има ли лекция?

Leave a comment


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/devbg/javaeecourse.devbg.org/wp-content/themes/simplo/comments.php on line 45

You must be logged in to post a comment.