Browsing articles tagged with " jdbc"
Feb 12, 2011
Comments Off on Контролно върху SQL, JDBC, JPA

Контролно върху SQL, JDBC, JPA

Използвайте eclipse workspace от лекцията за JPA.

Задача 1. Използвайте JPA, за да създадете следните два класа:
Клас (grade)
име (name)
Ученик (student)
име (name)
зодия (zodiacSign)
Един клас има много ученици.

Да се напише метод, който приема един обект от тип Grade (с ученици в него) и може да го запише в базата (persist), като автоматично се запишат и учениците (да се използва cascading).
Точки: 70.

Задача 2. Използвайки JDBC да се напише заявка, която връща списък от всички ученици с техните свойства (properties) като за всеки ученик се извежда и от кой клас е (inner join).
Пример
Иван, риби, 9а клас
Георги, овен, 4ж клас
Точки: 30.

Jan 30, 2011

Материали от лекциите за JDBC и XML

Това са учебните материали от лекциите за JDBC и XML.

Достъп до бази данни от Java през JDBC

Демонстрационни примери: JDBC-Demos.rar.

Въведение в XML

Демонстрационни примери: XML-Intro-Demos.rar.

Обработка на XML с Java и JAXP

Демонстрационни примери: XML-Parsing-Demos.rar.

Видеозапис на лекцията за JDBC и достъп до бази данни от Java