Feb 5, 2011
Comments Off on Лекция за JPA/Hibernate

Лекция за JPA/Hibernate

Здравейте,
Лекцията на 05.02.2011 ще се проведе и темата ще е JPA/Hibernate. Лектор ще е Михаил Стойнов.

Лекцията за JPA може да се изтегли оттук:  12. Java-Persistence-API-v1.2
Проект за еклипс може да се изтегли оттук: JPA Test eclipse project

What’s new in JPA2 (as video)

Comments are closed.