Feb 12, 2011

Резултати от контролното по бази данни

Име фн точки (от 100) Забележки
Любомир Цветков 931209334 100 Доста се е постарал
Никола Шахпазов 44736 100 Добро е
Лазар Гюлев 121207020 100 ок
Андрей Маринов 2713258 100 Hbm+oracle. Много добре
Евгени Димитров 121208220 70 Само зад1
Милена Соколова 121208126 70 Само зад1
Боян Методиев 100 ок
Владимир Йотов 2129 100 ок
Цветан Василев 22897 100 ок
Иван Копанов 121208087 70 И двете задачи, но с помощ. ООП проблеми.
Ангел Василев 121208138 60 И двете задачи, но с помощ. ООП проблеми.

Проекти:

 1. Vlarimir Jotov – JPA-JDPC-exam
 2. Tsvetan Vasilev – fn22897 – exam2 – 20110212
 3. jpa-BoyanMetodiev
 4. db_exam_Evgeny_Dimitrov_121208220
 5. Angel Vasilev 121208138.rar
 6. lazar_gyulev_121207020.rar
 7. JPA Test M_Sokolova.rar
 8. IvanKopanov.rar
 9. Angel Vasilev 121208138.rar
 10. AndreiMarinov2713258.rar
 11. NikolaShahpazov44736.rar
 12. Lyubomir_Tzvetkov_931209334_workspace.rar

3 Comments

 • Възниква проблем при опит да разархивирам или да отворя следните файлове:

  – AndreiMarinov2713258.rar_.zip
  – NikolaShahpazov44736.rar_.zip
  – Lyubomir_Tzvetkov_931209334_workspace.rar_.zip

  Ползвам 7-Zip 4.65 и вградената функционалност за работа със zip архиви в Windows 7.

  Прави впечатление, че архивите завършващи на “.zip”, с изключение на тези завършващи на “.rar_.zip”, се отварят и разархивират.

  Моля за съвет как бих могъл да разгледам въпросните решения.

  Поздрави,
  Бонев

 • Като преименувам файловете от “.rar_.zip” до “.rar”, сработва 🙂

  Поздрави,
  Бонев

 • Да, ****.rar.zip са всъщност rar архиви. WordPress не приема rar, затова просто преименувах на rar.zip, за да мога да ги кача, а бързах тогава, че лелките искаха да почистят.