Browsing articles tagged with " databases"
Jan 30, 2011

Материали от лекциите за JDBC и XML

Това са учебните материали от лекциите за JDBC и XML.

Достъп до бази данни от Java през JDBC

Демонстрационни примери: JDBC-Demos.rar.

Въведение в XML

Демонстрационни примери: XML-Intro-Demos.rar.

Обработка на XML с Java и JAXP

Демонстрационни примери: XML-Parsing-Demos.rar.

Видеозапис на лекцията за JDBC и достъп до бази данни от Java