Feb 7, 2011
Comments Off on Курсът по JavaEE продължава тази събота във ВУЗФ

Курсът по JavaEE продължава тази събота във ВУЗФ

Здравейте, приятели,

Тази събота ще се проведе поредната лекция от курсът по Java, с която ще започнем втория модул от учебния план: “Database and XML Development with Java”. Темите за първата лекция са две: Бази от Данни и Езикът SQL.

По-долу може да намерите план на втория модул, който ще се състои от 4 или 5 отделни лекции, всяка от които ще включва една или повече теми. Лекциите ще се провеждат всяка събота сутрин от 9:00 часа във ВУЗФ зала 302. Както знаете, в края на този модул също ще има изпит, но форматът и датата все още не са уточнени. За формат има два варианта: проект със защита или изпит в някоя от залите на ВУЗФ. Знаем, че през януари и февруари текат изпитни сесии, затова ще се опитаме максимално да се съобразим със студентите.

Учебен план на втория модул от курса:

2. Databases, SQL and XML with Java

2.1. Relational Databases – Fundamental Concept
– Basic database concepts, RDBMS;
– Tables, relationships and multiplicity;
– Primary keys, foreign keys and constraints;
– Normalization;
– E/R diagrams,
– Indexes;
– Transactions;

2.4. Introduction to SQL
– The Structured Query Language (SQL);
– DML (SELECT, INSERT, UPDATE and DELETE statements);
– DDL (CREATE, DROP and ALTER statements);
– JOIN statements (INNER JOIN, LEFT / RIGHT JOIN, FULL JOIN);
– Aggregate functions (MIN, MAX, AVG, COUNT, SUM);
– Basic data types;

2.5. Data access with JDBC
– Basic classes;
– Accessing Oracle database;
– Transaction management;
– Best practices using JDBC;

2.6. Working with XML
– Basic XML concepts (well-formed XML, namespaces, DTD, XSD, XML parsers);
– Java API for XML Processing (JAXP);
– Using the DOM parser – parsing, processing, modifying and creating XML documents;
– Using XPath;
– Java Architecture for XML Binding (JAXB);

2.7. Java Persistence API (JPA) – Data Persistence and Object-Relational Mapping (ORM)
– Foundations of data persistence and object-relational mapping technologies;
– Introduction to JPA;
– Entities: requirements, persistent fields and properties, multiplicity and direction,inheritance;
– Managing entities: the persistence context, the entity manager interface, persistence units (the “persistence.xml” file);
– The Java Persistence Query Language (JPQL);

2.8. Hibernate
– Hibernate object persistence engine – overview and architecture;
– Mapping Java classes to database tables, mapping relationships between classes;
– Mapping classes using XML files;
– Manipulating persistent entity objects – using Hibernate sessions, fetching persistent objects, creating, modifying and deleting persistent entities, using transactions, using HQL queries;

Обърнете внимание, че залата във ВУЗФ (302) е с капацитет 70 човека. До момента 39 са заявили участие и те ще се ползват с приоритет, ако не останат места. Моля изпращайте вашите въпроси и коментари на следния e-mail адрес: java-ee-course at googlegroups.com.

Още веднъж бих искал да благодаря на хората от ВУЗФ, без чиято помощ този курс нямаше да се проведе.

Поздрави,
Росен

Comments are closed.