Feb 2, 2011
Comments Off on Учебни материали от последните две сбирки (HTML, CSS, JavaScript, Web Sites)

Учебни материали от последните две сбирки (HTML, CSS, JavaScript, Web Sites)

Колеги, качихме материалите от последните две учебни занятия – за HTML, CSS, JavaScript и правене на уеб сайтове:

WWW and HTTP

HTML Fundamentals

HTML: Tables and Forms

CSS

Creating Web Sites with HTML and CSS

JavaScript and jQuery Fundamentals

Разгледайте всички презентации от курса от Страницата “BG Java EE Course” в SlideShare.
Feb 1, 2011
Comments Off on Курсът продължава с пълна сила

Курсът продължава с пълна сила

Колеги, имаме програма за идните 3 лекции за Java EE курса:

 • Потребителски JSP тагове. Основи на JSF – Божидар Пенчев – 2.04.2011 г. – зала 402, 9:00 часа
 • JSF в детайли – Данаил Алексиев – 9.04.2011 г.
 • RichFaces – Михаил Стойнов  – 16.04.2011 г.

Надяваме се да няма непланирани спънки и програмата да бъде спазена.

Jan 30, 2011

Материали от лекциите за JDBC и XML

Това са учебните материали от лекциите за JDBC и XML.

Достъп до бази данни от Java през JDBC

Демонстрационни примери: JDBC-Demos.rar.

Въведение в XML

Демонстрационни примери: XML-Intro-Demos.rar.

Обработка на XML с Java и JAXP

Демонстрационни примери: XML-Parsing-Demos.rar.

Видеозапис на лекцията за JDBC и достъп до бази данни от Java

Oct 29, 2010

Object-oriented programming presentations

Here there are the training materials + demos from the last session. I do apologize for the delay.

Live demos and cinema project with restricted content – here.

Sep 29, 2010

Free Java EE Course in the Technical University of Sofia

Thanks to the Student’s Council of the Technical University of Sofia we organize a serious long-term course in Java and Java EE in the Technical University of Sofia. The course will be held each Saturday (all the day) in the Technical University of Sofia, starting in the middle of October 2010 and will finish in June 2011.

Curriculum

The course curriculum includes the most important concepts and technologies regarding Java and Java EE application development. The preliminary course program is as follows:

 1. Introduction to Java Programming – Loops, Arrays, Collections, Input/Output, Object-Oriented Programming, etc.
 2. Introduction to Java Programming – Practical Exam
 3. Databases and XML – Relational Databases, Data Modeling, SQL, Oracle, Hibernate ORM Engine, JPA, XML, JAXP
 4. Databases and XML – Practical Exam
 5. HTML and CSS – HTTP, HTML, CSS, JavaScript, Creating Static Web Sites
 6. Java Web Development – Servlets, JSP, Tomcat, JavaServer Faces (JSF), JBoss RichFaces
 7. Java Web Development – Practical Exam
 8. Spring Framework – Inversion of Control Containers, Dependency Injection, Integrating Spring with Hibernate and JSF
 9. Web Development with Spring – Practical Exam
 10. Java EE Fundamentals – Java EE Architecture, Application Servers, JMS, EJB, Web Services, etc.

The Training Process

The trainings will consist of lectures (presentations, examples, live demonstrations), practical work in class (exercises) and practical work at home (course projects that will be defended at the exams). Students are expected to bring their own laptop in class.

The Team

The team behind this course are senior software engineers with lots of experience with Java and Java EE development, holding good teaching skills:

Schedule

We still don’t have a starting date, but it will be in October 2010.

Feb 27, 2010

Семинарът за Dependency Injection се отменя

Колеги, семинарът за Dependency Injection (DI), който щеше да се проведе на 27.10.2010 г. (сряда) от 19:30 часа в ТУ-София се отменя по настояване на Декана на ФКСУ на Технически университет Огнян Наков.

В момента тече битка за запазване на прокараните с много борба безплатни курсове за обучение на .NET и Java EE софтуерни разработчици в ТУ-София (https://javaeecourse.devbg.org), които Огнян Наков се опитва да забрани и прекрати, тъй като огромният интерес към тях е признание за проблеми с практическа подготовка по разработка на софтуер в неговия факултет.

Надяваме се курсът да остане, въпреки огромните усилия да бъде спрян.

Feb 25, 2010
Comments Off on Dependency Injection Seminar – TU, 27.10.2010, 19:30, lab 1153

Dependency Injection Seminar – TU, 27.10.2010, 19:30, lab 1153

Здравейте колеги,

Имам удоволствието да поканя всички Java фенове и всички, които се интересуват от съвременни софтуерни архитектури на лекция за Dependency Injection (DI). Събитието ще се проведе на 27.10.2010 г. (сряда) от 19:30 часа в ТУ-София, зала 1153. Както винаги входът е свободен.

За повече информация прочетете пълната покана: http://www.nakov.com/blog/2010/10/25/dependency-injection-seminar-27102010-1930-tu-sofia-1153/

Поздрави, Наков


Feb 18, 2010

Exam

Задача 1: Във файл input.txt имаме зададена матрица, която може да съдържа всякакви елементи (букви, цифри, препинателни знаци, специални символи и т.н.). Всеки елемент е отделен от предходния с празно място. На първия ред има число, показващо броя на редове на матрицата. В друг файл figure.txt имаме зададена “фигура” от елементи (букви, цифри, препинателни знаци, специални символи и т.н.). Всеки елемент е отделен от предходния с празно място, а на първия ред има число, показващо
броя редове, което заема фигурата. Да се състави програма, проверява дали фигурата се среща в матрицата и отпечатва на конзолата броя срещания.

Примерни входни данни (файлове):

input.txt:
6
A ] 6 * b J
! 5 A ] \ 0
-2 A ! 5 * [
G 8 ! 4 ^ ж
Л m % 1 2 3
/ -3 A ] k pesho


figure.txt
2
A ]
! 5


Output:
Number of occurrences: 2

Задача 2: В туристическа агенция има 2 типа служители: мениджъри и брокери. Мениджърите имат име, служебен email адрес, служебен идентификационен номер, заплата и отговарят за произволен брой брокери. Всички мениджъри са подчинени на “Големия шеф”, който има име и титла. Брокерите, от своя страна, имат име, служебен email адрес, служебен идентификационен номер, заплата и отговарят за произволен брой клиенти. Клиентите имат име, адрес, телефон за връзка.

Използвайки най – добрите практики в обектно – ориентираното програмиране създайте йерархия от класове, която да моделира връзките в туристическата агенция. Създайте тестов клас, който да отпечатва информацията за шефа, всички брокери и клиенти.

Feb 16, 2010

Today's Lectures

Here are the lectures that were presented today. The Java EE Course team is looking forward to receiving some feedback from you about how thing are going so far. Thanks in advance!

Feb 12, 2010

Java Course Lectures and Materials

The first presentations are finally ready and have been uploaded to the site. Below you may find the first three lectures that were presented by Mario last Saturday. More are coming.

 1. Course Overview
 2. The Java Platform
 3. Introduction to Java Programming
Pages:«12345»