Feb 18, 2010

Exam

Задача 1: Във файл input.txt имаме зададена матрица, която може да съдържа всякакви елементи (букви, цифри, препинателни знаци, специални символи и т.н.). Всеки елемент е отделен от предходния с празно място. На първия ред има число, показващо броя на редове на матрицата. В друг файл figure.txt имаме зададена “фигура” от елементи (букви, цифри, препинателни знаци, специални символи и т.н.). Всеки елемент е отделен от предходния с празно място, а на първия ред има число, показващо
броя редове, което заема фигурата. Да се състави програма, проверява дали фигурата се среща в матрицата и отпечатва на конзолата броя срещания.

Примерни входни данни (файлове):

input.txt:
6
A ] 6 * b J
! 5 A ] \ 0
-2 A ! 5 * [
G 8 ! 4 ^ ж
Л m % 1 2 3
/ -3 A ] k pesho


figure.txt
2
A ]
! 5


Output:
Number of occurrences: 2

Задача 2: В туристическа агенция има 2 типа служители: мениджъри и брокери. Мениджърите имат име, служебен email адрес, служебен идентификационен номер, заплата и отговарят за произволен брой брокери. Всички мениджъри са подчинени на “Големия шеф”, който има име и титла. Брокерите, от своя страна, имат име, служебен email адрес, служебен идентификационен номер, заплата и отговарят за произволен брой клиенти. Клиентите имат име, адрес, телефон за връзка.

Използвайки най – добрите практики в обектно – ориентираното програмиране създайте йерархия от класове, която да моделира връзките в туристическата агенция. Създайте тестов клас, който да отпечатва информацията за шефа, всички брокери и клиенти.

2 Comments

  • Здравейте, понеже не можах да дойда последния път, може ли някой да ми каже следващата лекция кога се пада. Благодаря предварително.

    • 8-ми януари