Sep 9, 2011
rspasov

Отворени стажантски позиции в Software AG

Здравейте,

В момента има няколко отворени стажантски позиции в Software AG. Едната е в нашия екип. За повече информация тук.

Който проявява интерес, нека кандидатства, като прати CV на английски до мен. Кандидатите с високи оценки от курса ще се ползват с предимство.

Поздрави,
Росен

Jun 23, 2011

Spring на 25.06.2011 няма да има

Здравейте,
По план на 25.06 трябва да се води Спринг. Лекторът, неговата кожа, са му взели душицата в работата и няма време да се подготви.
Може би следващата седмица ще имам повече свободно време. Но тогава ще пиша пак.

В тази връзка колко човека все още не са загубили интерес към тази лекция?

UPDATE: 20 човека до момента са заявили интерес. Това е повече от очакваното от мен. Следващите два уикенда няма да съм в София, така че трябва да измислим вариант. Вие какво мислите?

Михаил

Jun 15, 2011

Spring на 18.06.2011 няма да има

Здравейте,
По план на 18.06 трябва да се води Спринг. Поради доста служебни ангажименти не мога да отделя време тази събота за лекция.
Може би следващата седмица ще имам повече свободно време. Но тогава ще пиша пак.

Михаил

May 31, 2011

Лекция на 11.06.2011 за Java EE

На 4-ти юни няма да има учебни занятия. На 11 юни ще се проведе втората част от обучението за Java EE технологиите с лектор Милена Душанова. Тя ще обхване следните теми:

JMX – концепцията Managed Java Objects. Типове managed beans (MBeans).

JMS – технология JMS за комуникация между компоненти и приложения по модел производител-консуматор, JMS съобщения, JMS приложения, имплементация на JMS сървър и JMS клиент

Web Services – инфраструктура на уеб услугите – HTTP, SOAP, WSDL, моделът SOA, моделът REST услуги, JAX-WS, JAX-RS, създаване, деплойване и извикване на уеб услуга с JAX-WS, деплойване и извикване на REST услуга с JAX-RS

SOA – концепция и подходи при имплементиране на SOA архитектури.

May 3, 2011

Java EE & EJB Lectures

На 14 май (събота) ще се проведе едноднeвна лекция с теми:

  • Въведение в Java EE – платформата Java EE, enterprise приложения, архитектура на Java EE, Java EE APIs, сървъри за приложения, компоненти, контейнери, конектори, създаване и деплоймънт – JAR/EAR архиви с Ant.
  • Enterprise JavaBeans (EJB) – SL and SF Session Beans, Entity Beans, MessageDriven Beans. Управление на състоянието, паралелност, транзакционнност.

от 10:00 часа в аулата на ВУЗФ. Поради очаквания интерес от хора извън провеждания курс входът е свободен за всички желаещи. Лекцията ще включва презентации и практически упражнения (формат на семинар), които ще могат да правят всички, които носят преносими компютри. Лекцията би била полезна на всички, които имат известни знания и опит в Java и желаят да се запознаят с технологиите за изграждане на Enterprise приложения от страна на сървъра.

Apr 30, 2011

Резултати от 3то контролно (JSF, Richfaces)

Име фн точки (от 100) Проект
Евгени Димитров 121208220 100 JSFExam-Evgeny-Dimitrov-100-points.zip
Галин Благоев ? 150 JSFExam-Galin-Blagoev-150-point-+i18n.zip
Радослав Стоянов ? 100 JSFExam-Radoslav-Stoyanov-100-points.zip
Любомир Цветков 121209167 150 JSFExam Lyubomir Tzvetkov 150 points (+i18n)
Владимир Йотов 2129 147 JSFExam Vladimir Jotov 147 points (+menubar+multiuser)
Боян Методиев ? 100 JSFExam Boyan Metodiev 100 points
Мария Никифорова 121308041 100 JSFExam Mariya Nikiforova 100 points
Лазар Гюлев 121207020 103 JSFExam Lazar Gyulev 103 points
Никола Шахпазов 44736 150 JSFExam Nikola Shahpazov 150 points (+i18n)
Огнян Ангелов ? 100 JSFExam Ognyan Angelov 100 points
Apr 30, 2011

3то контролно (JSF, Richfaces)

Задача1
Да се създаде уеб приложение. На welcome страницата сложете menubar (tabbed panel) със следните елементи:
1. Хелп бутон, който под менюто да отвори хелп съдържание (например 2 абзаца текст). Менюто трябва да продължи да се вижда.
2. Chat бутон. Той отваря панел (менюто трябва да продължи да се вижда), в който можете да пращате съобщения. В панела има textarea – всички пратени съобщения, textbox – за нови съобщения, Send бутон – за добавяне на нови съобщения.
100 точки.
За напреднали и ентусиасти: направете internationalization (i18n) на приложението – преведете го на поне 2 езика.
50 точки.
Apr 16, 2011

Великден – няма да има лекция

Здравейте,
Следващата събота – 23.04.2011 – няма да има лекция. Тогава е Великден.
Забележка: Не съм го съгласувал с никого, но смятам, че е сравнително логично.

Apr 16, 2011

Richfaces presentation

Здравейте,
Днес мина лекцията за RichFaces.

Exercises: RichFacesJSF1.2 project for eclipse
Installation: eclipse -> import -> existing project into workspace -> archive -> finish

Richfaces installation instructions for Eclipse in the presentation (ppt).

Apr 9, 2011
rspasov

“JSP Custom Tags”, “JSF – Basics” & “JSF – Advanced”

Pages:12345»