Feb 26, 2011

Лекции за JDBC и XML – 29.01.2011

Колеги, потвърждаваме, че тази събота (29.01.2011 г.) ще се проведе поредното занятие от безплатните обучение по Java EE във ВУЗФ. Ще разгледаме следните теми:

  • JDBC – достъп до бази данни от Java през JDBC, архитектура на JDBC, JDBC драйвери, свързване към Oracle, изпълнение на SQL команди, прочитане на резултата от заявка, параметрични заявки, извличане на генерирания първичен ключ, извикване на съхранена процедура, използване на транзакции
  • XML – езикът XML, XML синтаксис, пространства от имена, схеми (XSD, DTD), обработка на XML данни, търсене с XPath, трансформация с XSL шаблони
  • Обработка на XML – XML парсери в Java платформата, библиотеката JAXP, DOM, SAX и StAX парсери, четене и построяване на документи чрез DOM парсера, четене и построяване на документи чрез StAX парсера, изпълнение на XPath заявки, XSL трансформации

За упражненията ще са ви необходими Java 6, Eclipse, сървър Oracle 10g Express и инструмента Oracle SQL Developer.

2 Comments

  • Нямате ли предвид на 29-ти, а не на 28-ми?

  • Да, 29-ти.