Feb 15, 2011
Comments Off on Учебни занятия за HTML + CSS – 20.02.2010 – в центъра за подготовка за олимпиади

Учебни занятия за HTML + CSS – 20.02.2010 – в центъра за подготовка за олимпиади

Здравейте колеги,

Учебните занятия, предвидени за тази събота (за HTTP, HTML и CSS) ще се проведат в неделя, 20.02.2011 г., в Националния център за подготовка на ученици за олимпиади от 10:00 часа. Адресът е: гр.София, бул. Драган Цанков 21А, от задната страна на дипломатическите блокове (http://goo.gl/maps/XGQf). Запазва се изискването да се запишете за участие по мейл към [email protected] до четвъртък.

Учебните занятия по HTML / CSS / JavaScript / Web sites ще се водят съвместно с четвъртата среща от обучението на Академията за ученици (SoftUni), която ще се проведе в продължение на 3 дни (20, 21, 22 февруари) и ще обхваща следните теми:

1. Основи на уеб технологиите – HTTP и WWW, моделът заявка-отговор, HTTP заявки (GET и POST), HTTP отговори, HTTP статус кодове, cookies, използване на инструменти за разработчици (Firebug, IE Developer Toolbar, Wireshark sniffer)

2. Основи на HTML – езикът HTML, текст, картинки, препратки, форматиращи тагове, параграфи, списъци, таблици, форми и контроли (текстови контроли, пароли, отметки, radio-бутони, падащи списъци, бутони), рамки (frames)

3. Основи на CSS – създаване и използване на CSS стилове, селектори и дефиниции на стилове, шрифтове, фонове, фонове, контури, box-моделът, подравняване, позициониране (абсолютно и плаващо), отмествания (margin, padding), z-index, видимост, скролиране

4. Основи на JavaScript – DHTML, JavaScript синтаксис, типове данни, оператори, управляващи конструкции, цикли, масиви, класове и обекти, диалози за вход от потребителя, достъпване на DOM дървото чрез JavaScript, дебъгване на JavaScript приложения

5. Библиотеката jQuery – въведение в jQuery, jQuery селектори и манипулация на DOM дървото, jQuery събития, AJAX заявки, jQuery темплейти, jQuery UI, ефекти, interactions, widgets

6. Създаване на уеб сайтове с HTML и CSS – преминаване от картинка към XHTML+CSS, плаващи DIV елементи и подредба, някои тънкости (имитация на таблици, харизонтално и вертикално центриране на DIV и неговото съдържание), сайтове базирани на рамки (frames), сайтове базирани на таблици, сайтове базирани на DIV елементи, примери от живота

7. HTML 5 – въведение в HTML 5, нови тагове, структурни тагове, UI за форми, валидация на форми, нови атрибути, нови CSS стилове, ново JavaScript API, показване на видео и аудио, използване на Canvas и SVG графика

8. CMS системи – системи за управление на съдържание (CMS), работа с WordPress (инсталиране и конфигуриране, административен интерфейс, страници, статии, категории, тагове, коментари, настройки, теми, добавки)

9. Практически проект – създаване на уеб сайт от уеб дизайн, даден като картинка и интеграция в WordPress (по отбори)

Който има желание може да участва безплатно в обучението само първия ден (за HTML + CSS обученията) или да остане и за трите дни (за JavaScript,  jQuery,Web sites slice and dice, HTML 5, practical project обученията). Ще се постараем да качин видеозаписи на всички обучения от трите дни на сайта на Академията за ученици: SoftUni

Поздрави,
Светлин Наков

Comments are closed.